{English Below}

នៅសាខាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង
តំណាងដោយស្ត្រីទាំងនេះ៖
Visal SORN – មន្ត្រីគម្រោងអង្គការវេទិកាសេវាសន្តិភាពស៊ីវិល (forumZFD)
Samphors UN – ប្រធានអង្គការអ្នកម្តាយជួយដល់ជនក្រីក្រនៅកម្ពុជា (Moms Against Poverty Cambodia)
Vartey GANIVA – តារាចម្រៀងតែងនិពន្ធចំរៀងអប់រំអង្គការអ្នកម្តាយជួយដល់ជនក្រីក្រនៅកម្ពុជា (Moms Against Poverty Cambodia)

ការរស់នៅសមភាពយ៉េនឌ័រ (Living Gender Equality) គឺជាគំនិតមួយនៃការប្រមូលផ្តុំសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានឆន្ទៈដើម្បីលុបបំបាត់ភាពមិនស្មើគ្នា និងភាពអយុត្តិធម៌ដែលកុំពុងតែកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងភេទ។ ត្រង់ចំណុចនេះ យើងចង់ចែករំលែកគំនិត យោបល់ និងបទពិសោធន៍អំពីវិធីដោះស្រាយអតុល្យភាព និងលើកកម្ពស់គុណភាពជាពិសេសសម្រាប់ជីវិតស្ត្រីនៅកម្ពុជា។ លើសពីនេះទៀត វាជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញថាក្នុងនាមជាស្រ្តី វាតែងតែមិនការទាស់ខុសអ្វីទេក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ និងការពារខ្លួនពីការជិះជាន់ដោយវប្បធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរស និងប្រពៃណី។ យ៉ាងជាក់ស្តែង យើងមិនចង់ឱ្យបុរស និងស្រ្តីក្លាយជាសត្រូវនោះទេតែជាមិត្តភក្តិស្មើគ្នា។ យើងជឿជាក់ថាការកសាងភាពស្មើគ្នារវាងភេទគឺជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងការកសាងសន្តិភាព។

វាដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយសង្ឈជាតិដែលកើតមានរាប់សតវត្សរ៍ហើយ!

សូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើង! សូមស្វែងរកការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការចេញវីដេអូចម្រៀងអប់រំដែលមានចំណងជើងថា “ឈប់ឈឺ” ។ អ្នកនឹងរកឃើញទំនុកចិត្តដើម្បីក្រោកឈរឡើង ហើយវាគឺជាកម្លាំងដែលអ្នកអាចគិតថាអ្នកមិនមានពីមុនមក។

ចូលរួមកម្មវិធីនេះដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយមានអាហារសម្រន់ និងភេសជ្ជៈផ្តល់ជូនផងដែរ។

—————

Living Gender Equality is an idea of gathering all members of society who are passionate to end existing unjust inequalities regarding gender. At this point, we want to share ideas, opinions, and experiences on how to tackle imbalances and improve the quality of especially women’s lives in Cambodia. Additionally, it is an opportunity to prove that being a woman, it is always ok to speak up and protect yourself from being oppressed by male-dominated culture and social norms. Obviously, we don’t want men and women to be enemies, but friends on eye-level. We believe that building Gender Equality is a crucial step to building peace.
It`s time to end the centuries of patriarchy!

Join us! Let’s find a moment of encouragement through the release of the very inspiring music video called “Chob Chur – stop hurt”. You will find your confidence to stand up, and it is the strength that you might think you didn’t have before.
Free entrance, snacks and drinks will also be provided.

Location: Buddhist University, Battambang.